Weta Circle House / Sean Lockyer Architects

Weta Circle House / Sean Lockyer Architects

Witta Circle House / Shaun Lockyer Architects - Exterior photography, facade, gardenWitta Circle House / Shaun Lockyer Architects - Interior photography, living room, sofa, beamWitta Circle House / Shaun Lockyer Architects - Interior photography, facade, beamWitta Circle House / Shaun Lockyer Architects - Exterior photography, sofa, table, chair, patio, patioWitta Circle House / Shaun Lockyer Architects - More photos+26